Våre organisasjonspsykologiske tjenester motiverer, oppnår endring og gir økte prestasjoner både på individ- og organisasjonsnivå. Våre tjenester utføres av erfarne psykologer med spisskompetanse på lederutvikling, endringsprosesser og organisasjonspsykologi.

Evolut-e:s tjenester

Management lab Self-Development lab
Talent lab Enlight
Team lab

Se utdrag fra Enlight ovenfor

Blogg og nyheter

 

 

i can be persuaded by a logical argument

Kunsten å påvirke andre

I den interessante bloggen Psychology Today  finnes det en artikkel som tar for seg kunsten å påvirke andre. Noen personer har sjeldent problemer med å få det som de vill, mens for andre er det en konstant kilde for frustrasjon og stress.  I bloggen av Carlin Flora stod det at ”små barn og psykopater har en ting felles- de er brilliante på å få hva de vil”. Vi bør kanskje ikke begynne å grine oss til ønskelige beslutninger (som små barn gjør), vi bør kanskje heller ikke manipulere våre omgivelser med skitne knep slik som psykopater (eller den mer korrekte terminologien ”anti- sosial personlighetsforstyrrelse”) har en tendens til å gjøre.  Men hva kan vi lære av de som ofte lykkes i å få sin vilje frem?  Det finnes mange som har sett på dette med kunsten til å påvirke og få sin vilje frem. En av disse er Michael Lee som i sin bok ”How to be an expert persuader in 20 days or less” kommer med noen konkrete tips:

Subscribe to Evolut-e RSS

Still haven't found what you're looking for?