Bør ledere ventilere sitt sinne- eller stenge det inne?

Clearly Ambiguous' photostream @flickr

Vi har sikkert alle fått rådet- ”Slipp det ut. Det er ikke bra å holde følelsene inne. Du må ventilere ditt sinne- ikke stenge det inne”. Men stemmer dette? Bør vi ventilere, og fremfor alt, bør vi ventilere i en jobbsammenheng? Eller er det bedre om vi behersker oss og arbeider videre, selv om følelsene bobler inne i oss?

Mange kjenner kanskje også til begrepet ”katarsis”, som opprinnelig ble brukt av filosofen Aristotles for å beskrive følelser knyttet til å se en tragedie i et teaterstykke. Katarsis er også beskrevet som en ”emosjonell renselse”, og er et begrep som brukes mye i moderne psykoterapi der man refererer til opplevelsen av å gjenoppleve dyptgående følelser fra fortiden. Å gjenoppleve følelsene sine skal føre til at symptomene avtar. Med bakgrunn i denne forståelsen kan man kanskje anta at det å ventilere ikke er så dumt. Men hva sier egentlig forskningen?

I en spennende artikkel fra 1990  tar Leonard Berkowitz å undersøker sin kognitive- neoassosiasjonsteori. I følge neoassosiasjonsteorien vil en negativ hendelse, som en konflikt med en kollega, utløse en rekke assosiasjoner og minner fra tidligere hendelser med lignende frustrasjonsnivå.  Forbindelser til tidligere aggresjon blir altså mer aktivert når vi blir irriterte og frustrerte. Så ifølge denne teorien vil det å ventilere sitt sinne kunne utløse en rekke minner og gjøre tidligere aggresjon enda mer tilgjengelig.

Dette kan bety at hvis vi lar sinnet gå ut over kollegaen som vi har en konflikt med, vil det være en større sannsynlighet for at sinnet er så tilgjengelig at vi ved en ny konfliktsituasjon enklere vil miste selvbeherskelsen.

Så å være en avbalansert og følelsesmessig kontrollert sjef får her støtte fra neoassosiasjonsteorien.  Å stenge det inne, i hvert fall i en jobbsituasjon er kanskje ikke så dumt allikevel?

Marika

 

bilde fra Clearly Ambiguous' photostream @flickr

Still haven't found what you're looking for?