Hvorfor merkelapper kan være farlige

@flickr @eraphernalia

På engelsk blir ordet ”labeling” brukt for å beskrive fenomenet som oppstår når vi beskriver en person ut fra synlige eller usynlige karakteristikker.  Merkelapper kan være nyttig fordi de hjelper oss til å kategorisere verden og gjør den mer forståelig. Dette er i utgangspunktet en hensiktsmessig måte å håndtere all den informasjon som vi hele tiden må behandle. Men noen ganger kan merkelapper og beskrivelser også lage betraktelige begrensninger og påvirke hvordan vi faktisk opplever våre omgivelser og andre personer.

Et interessant perspektiv på våre tendenser til å merke og kategorisere vår verden, kommer fra Benjamin Whorf. Hans lingvistiske teori  mener at ordene vi bruker ikke utelukkende bidrar til å beskrive hva vi ser, men at ordene faktisk kan bestemme hva vi ser. Et eksempel på dette er studien der barnet Hannah blir beskrevet som enten rik eller fattig. Hannah blir observert når hun utfører noen evnetester. Observatørene får enten informasjon om at hennes foreldre er håndverkere uten høyere utdanning, eller informasjonen at hennes foreldre har høyere utdanning og tilhører middelklassen. Når foreldrene ble beskrevet å tilhøre middelklassen vurderte observatørene Hannahs prestasjoner som vesentlig høyere enn når foreldrene ”var” håndverkere. Tankene og holdningene rundt Hannahs foreldre påvirket altså bedømmernes opplevelse av Hannahs prestasjoner, selv om prestasjonene var helt lik for alle.

Informasjonen vi mottar før vi møter en person vil med stor sannsynlighet påvirke både hvordan vi opplever personen, men også hva vi faktisk  ser. Det finnes mange gode argumenter for hvorfor vi ikke bør ha verken navn, alder, kjønn eller lignende tilgjengelig når vi ser på CV-søknader.  Men merkelapper og beskrivelser på mennesker er ikke alltid en grunn til bekymring og faktisk ofte  til stor hjelp. Om vi vet at konserndirektøren vi skal møte er temperamentsfull, kan dette bidra til at vi ikke blir like satt ut hvis følelsene hans kommer litt på overflaten under møtet. Samtidig er det viktig å anerkjenne at personer som vi setter merkelapper på som ”rik”, ”usympatisk”, og ”smart”  kan virke rikere, mer usympatisk og smartere utelukkende fordi vi satte denne merkelappen i utgangspunktet. 

På bakgrunn av dette kan det kanskje være nyttig å få dine kollegaer benevne deg som smart, sympatisk og kompetent.  Da vil du i hvert fall ha et bedre utgangspunkt i møte med nye potensielle kunder (og så er det opp til deg å leve opp til den automatiske forventingen som kunden innleder møtet med).

Marika

 

Bilde fra @eraphernalia

 

Still haven't found what you're looking for?