Om oss

Hva er Evolut-e? 

Forretningsidé

Evolut-es grunnleggende forretningsidé er å blande anerkjent psykologisk forskning og evidensbaserte metoder med ny teknologi for å få til positiv endring på individ- og organisasjonsnivå.  Vi tar utgangspunkt i at utvikling kan måles. I våre leder- team- og talentutviklingsprogrammer arbeider vi derfor med teknologi som måler og registrerer konkret nøkkelatferd som må være tilstede for å nå det overordnede målet.

Metoder 

Evolut-e har en portefølje bestående av simuleringsøvelser, forelesninger og psykologiske caseoppgaver som fører til positiv endring, økt prestasjon, forståelse og innsikt. Vårt fokus på ny teknologi gjør laboratoriene interaktive og dermed mer virkningsfulle. Vi arbeider ut fra at endring er en prosess som kan måles. Vår tilgang til ny app-teknologi,  gjør at utviklingsprosessen kan følges over tid og gi mer synlige resultater. Porteføljen som ligger i bunn, kan skreddersys og tilpasses organisasjonens ønsker og behov.

Hvem er Evolut-e? 

Våre organisasjonspsykologiske tjenester utføres av kliniske psykologer og psykologer med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykolog. Våre konsulenter har spisskompetanse på endringsprosesser, seleksjon og arbeidspsykologisk testmetodikk og kartlegging. Psykolog er en tittel som krever autoriasjon fra Helsedirektoratet (for mer informasjon se Norsk Psykologforening).  Les mer om våre konsulenter her

 

Still haven't found what you're looking for?