Cecilie Løvåsdal

Psykolog

Cecilie Løvåsdal er psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo i 1999. Hun har bred erfaring som konsulent innen ledelse og endringsarbeid i større virksomheter. Hun har blant annet tidligere erfaring fra SHL, Statoil og cut-e. Cecilie er spesielt opptatt av teambuilding og konflikthåndtering. Hun har en særskilt interesse for leder- og talentutvikling og for ivaretakelse av ledere med symptomer på stress og utbrenthet. Cecilie har fordypning både innen klinisk voksenpsykologi og klinisk arbeid med barn og unge. Cecilie påtar seg oppdrag innen leder- og talentutvikling, teambuilding, undervisning og individuell oppfølging og coaching av ledere.

Still haven't found what you're looking for?