Espen Skorstad

Styreformann/grunnlegger

Espen Skorstad er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og er i dag spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har bred erfaring som konsulent innen ledelse og endringsarbeid i større virksomheter. Skorstad har flere publikasjoner bak seg og bruker også deler av sin tid på undervisning. Han har en særskilt interesse for arbeidspsykologiske kartleggingsmetoder, seleksjon og leder/talentutvikling.  Skorstad grunnla Evolut-e sammen med Marika Kruse-Høyem i januar 2012. Foruten sitt engasjement i Evolut-e, er Skorstad til daglig administrerende direktør i cut-e Norge AS. Han har også andre styreverv.

Still haven't found what you're looking for?