Ingvild Müller Seljeseth

PSYKOLOG/KONSULENT

Ingvild Seljeseth er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og University of Cape Town. Ingvild har erfaring fra organisasjonspsykologisk arbeid med prosjekter innen ledelsesutvikling og  seleksjonsprosesser for offentlige og private virksomheter. Eksempel på prosjekter er endring av opptaksform for Politihøgskolestudenter, vurdering av kandidater til UD sitt aspirant opptak, samt leder- og talentutvikling. Hun innehar særlig kompetanse innenfor rettferdig rekruttering/diversitet og har foredragsvirksomhet knyttet til dette. I tillegg har Ingvild designet flere simuleringsoppgaver som benyttes i seleksjon på traineeopptak. Ingvild jobber også som klinisk psykolog og sitter i styret i Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap.

Still haven't found what you're looking for?