Lisa Herrman

Psykolog

Lisa Herrman er utdannet psykolog fra Universitetet i Lund og Københavns Universitet. Lisa har spesialisert seg innen Mentaliseringsbasert terapi og har en bred erfaring med å arbeide som psykolog både på individ- og gruppenivå.  I Mentaliseringsbasert terapi er fokus forståelsen av andres og egna reaksjoner og prosesser, en kunnskap som er viktig også i et organisasjonsperspektiv. Lisa er også en aktiv foredragsholder og har utdannet andre fagfolk i mentalisering.  I tillegg til å være konsulent i Evolut-e arbeider Lisa med avhengighetsproblematikk hos Beroendecentrum i Stockholm. I Evolut-e arbeider Lisa primært med gruppeprosesser og er en aktiv foreleser.

Still haven't found what you're looking for?