Marika Kruse-Høyem

Bilde Marika

Daglig leder/ Psykolog

Marika Kruse-Høyem er utdannet psykolog fra London og Københavns Universitet. Marika har en variert erfaring som organisasjonspsykolog og klinisk psykolog. I det organisasjonspsykologiske feltet har hun primært arbeidet med arbeidspsykologiske testverktøy samt team- og lederutvikling. Som kliniker har Marika fordypet seg innen psykoseproblematikk og Asperger syndrom. Hun har også erfaring fra å være psykolog på ungdomsprogrammet Juntafil  i NRK P3. Marika videreutdanner seg i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, i tillegg til å gjennomføre spesialiseringsforløpet i regi av Norsk Psykologforening. I Evolut-e arbeider Marika med å gjennomføre og utvikle de forskjellige laboratoriene. Hun er også en engasjert foreleser av  «Enlight» konseptet.

 

Still haven't found what you're looking for?