beskrivelser

@flickr @eraphernalia

Hvorfor merkelapper kan være farlige

På engelsk blir ordet ”labeling” brukt for å beskrive fenomenet som oppstår når vi beskriver en person ut fra synlige eller usynlige karakteristikker.  Merkelapper kan være nyttig fordi de hjelper oss til å kategorisere verden og gjør den mer forståelig. Dette er i utgangspunktet en hensiktsmessig måte å håndtere all den informasjon som vi hele tiden må behandle. Men noen ganger kan merkelapper og beskrivelser også lage betraktelige begrensninger og påvirke hvordan vi faktisk opplever våre omgivelser og andre personer.

Subscribe to RSS - beskrivelser

Still haven't found what you're looking for?