cash is king

Skal vi ha individuelle eller teambaserte belønninger?

”Cash is King” er et kjent uttrykk, og penger og belønninger for å arbeide er en viktig del av vårt samfunn. Forskning har vist at penger faktisk spiller en rolle for hvor tilfredse og lykkelige vi er -men kun opp til en viss sum. Økonomen Angus Deaten og psykologen Daniel Kahneman mener at de har funnet denne magiske summen. Deres forskning viste at $75,000 (altså rundt 450 000 NOK med dagens valuta) var summen som påvirket tilfredshet og lykke hos de amerikanske testpersonene. Jo lavere lønnen var under $ 75,000, jo mer ulykkelig var personen. Samtidig ble det også vist at det ikke spilte noen rolle om personen tjente mye mer eller bare litt mer, lykkenivået var det samme (for mer informasjon kan du lese artikkelen i Time Magazine). Det er altså fordelaktig med en viss økonomisk belønning, men en overflod er strengt tatt ikke nødvendig.

Subscribe to RSS - cash is king

Still haven't found what you're looking for?