Tjenester

Psykologi. endring. utvikling.

HVORFOR ER PSYKOLOGISK KUNNSKAP VIKTIG?

Psykologisk kunnskap omhandler forståelsen av menneskelig atferd og reaksjonsmønstre.  Denne kunnskapen har stor innvirkning på organisasjoners organisering, belønningssystem og endelige måloppnåelse. Organisasjoner bør derfor kjenne til de grunnleggende psykologiske mekanismene om motivasjon, endringsprosesser og hva som kan føre til forbedrede prestasjoner.

Hva tilbyr Evolut-e?

I våre forelesninger («ENLIGHT») formidler vi interessant og viktig psykologisk kunnskap. Målet med forelesningene er å vekke nysgjerrighet og inspirasjon, samtidig som det videreformidles kunnskap som kan føre til positive atferdsendringer, økt innsikt og forbedrede prestasjoner på individ- og organisasjonsnivå.


I våre laboratorier («MANAGEMENT LAB», «TALENT LAB», «TEAM LAB» og «SELF- DEVELOPMENT LAB») gjennomfører vi lederutvikling, talentutvikling, team- og selvutvikling. Vi fokuserer på konkret atferd som er nødvendig for å oppnå  de målsetninger som individet og organisasjonen ønsker å oppnå.  Endring bør kunne måles, og vår bruk av ny teknologi gjør at vi kan dokumentere våre klienters gjennomføring og endring på en ny måte. Interaktive presentasjoner blandet med caseoppgaver gjør læringen mer effektiv.

 

Evolut-e:s tjenester

Management lab Self dev lab
Talent lab Enlight
Team lab

Vil du vite mer? Vennligst kontakt oss for mer informasjon om Evolut-e konsepter og muligheter. 

 

Still haven't found what you're looking for?