Enlight

Enlight

BLI TANKEVEKKET. INSPIRERT. MOTIVERT.

ENLIGHT er et forelesningskonsept med fokus på nåtid, psykologi og teknologi. Målet med ENLIGHT er å inspirere organisasjoner til å tenke nytt og ta til seg viktig psykologisk kunnskap. Forelesningene er lagt opp til å føre til positive atferdsendringer, økt innsikt og økte prestasjoner, både på individ- og organisasjonsnivå. 

ENLIGHT blir presentert med hjelp av interaktive presentasjonsverktøy, hvilket fører til at forelesningene blir både underholdende og faglige på samme gang. Forelesningene kan skreddersys til den enkelte bedrifts behov og aktuelle situasjon. Under følger et par eksempler på innhold:

VILJESTYRKE SOM BEGRENSET RESURS

Hva er viljestyrke?

Hva er psykologien bak valg?

Hvordan tar vi valg?

Hvordan kan organisasjonen tilrettelegge for  mer effektive beslutningsprosesser?

LYKKE og KREATIVITET

Hva er lykke?

Hvorfor bør vi være lykkelige på jobb?

Hvordan blir vi mer produktive og effektive?

Hvordan fostres kreativitet på arbeidsplassen? 

 

Forelesningene kan presenteres både som en enkeltstående event eller som en workshop med tilhørende gruppeoppgaver som illustrerer viktige lærepunkter i forelesningene. Vennligst ta kontakt for mer informasjon. 

Du kan også være interessert i...

Management lab
Talent lab
Team lab

 

Still haven't found what you're looking for?