Management LAB

HVORFOR ER DET VIKTIG MED DYKTIGE LEDERE?

Ledere har stor innvirkning på medarbeidernes trivsel, effektivitet og lojalitet til organisasjonen. Å utvikle dyktige ledere gjennom å investere i lederutvikling kan derfor ha stor innvirkning på organisasjonens måloppnåelse.

HVA SKJER I MANAGEMENT LAB?

Evolut-e bruker aktivt psykologisk kunnskap og anerkjente metoder for lederutvikling. Vi kombinerer forelesninger med simuleringsøvelser og caseoppgaver. Vår bruk av ny teknologi gjør at vi kan måle og utarbeide nøkkelatferder som er nødvendige for å nå både organisasjonens- og lederens personlige målsetninger. 

I MANAGEMENT LAB får deltakerne eksperimentere med nye atferdsmønstre og tenkemåter. Det fokuseres på nye problemstillinger for dagens ledere med henblikk på teknologiens utvikling og endringer i samfunnet det siste tiåret. 

Vi vet hvor vanskelig det er å endre inngrodde handlingsmønstre og vektlegger derfor metoder som gjør lederuvtiklingen så realistisk som mulig til lederens vanlige arbeidsmiljø. Bruk av videofeedback gjør læringen mer effektiv og direkte.

Målet med vår lederutvikling er å gi ledere en økt forståelse for underliggende psykologiske mekanismer som påvirker motivasjon og effektivitet hos andre og seg selv. Evolut-e bistår i å få kartlagt og belyst nøkkelatferd som er essensielle for et godt lederskap.

HVA KAN DELTAKERNE LÆRE I MANAGEMENT LAB?

Hvilken effekt har du på andre?

Innføring i psykologisk kunnskap som er relevant for deg i din arbeidshverdag

Hvordan får du dine medarbeidere til å yte best mulig?

Hvordan motiverer du andre?

Innøving av ny og mer hensiktsmessig atferd

HVEM ER DEN TYPISKE DELTAKEREN?

Ledere med personalansvar

Du kan også være interessert i...

Self dev lab
Talent lab
Team lab

 

Still haven't found what you're looking for?