Self- Development LAB

Self-development lab

UTVIKLING ER EN PROSESS

Forskning viser at vi yter mer når vi trives på arbeidsplassen og mestrer våre arbeidsoppgaver. Å investere i egen utvikling er derfor viktig både for å trives og prestere, men også for å gjøre seg mer konkurransedyktig og sikre videreutvikling av arbeidsrelaterte kompetanser.

Hvordan gjennomføres SELF- DEVELOPMENT LAB?

  • I SELF- DEVELOPMENT LAB får deltakeren hjelp til å definere konkrete målsetninger og nøkkelatferder som må være tilstede for at målsetningene skal kunne oppnås.  

  • Med hjelp av ny teknologi kan vi følge klienten individuelt også mellom veiledningstimene. 

  • Innledningsvis utarbeides tydelige og konkrete målsetninger. Atferder knyttet opp mot disse målsetningene blir siden utviklet slik at disse kan utføres og måles.

  • Veiledningen vil være knyttet opp mot arbeidsprestasjoner men det vil også finnes mulighet for å ta opp individuelle psykologiske problemstillinger.

Hvem er den typiske deltakeren?

Du har gjennomført noen av våre laboratorier og ønsker mer fokus på egne ferdigheter og kompetanser.

SELF- DEVELOPMENT LAB kan også egne seg for enkelte ledere og/eller medarbeidere som ønsker å videreutvikle seg ved  hjelp av psykologisk kunnskap og moderne teknologi.

Hva får du hjelp til?

SELF- DEVELOPMENT LAB medvirker til å avdekke og endre uhensiktsmessige reaksjons- og atferdsmønster. Du får hjelp til å trene på ny atferd som er mer egnet og øker sannsynligheten for økte prestasjoner og en opplevd mestringsfølelse. Å ha fokus på konkret atferd fører til mindre usikkerhet rundt hvordan man opptrer i forskjellige situasjoner og til økt mestring og prestasjoner.

 

Du kan også være interessert i...

Management lab
Talent lab
Team lab

 

Still haven't found what you're looking for?