Talent lab

Talent lab

Talenter er organisasjonens fremtid

Talenter er organisasjonens fremtid. Talent lab bidrar til å sikre at talentene i bedriften utvikler sitt potensial, sine kompetanserområder og investerer personlig engasjement i organisasjonen.

Har organisasjonen tenkt på:

  1. Hva det er som motiverer? Er det penger? Tid? Ferie?

  2. Hvordan formes den psykologiske kontrakten med talentet?

  3. Hvordan utvikles lederegenskaper?

  4. Hva er talentenes spesifikke kompetanser?

  5. Hvilke kompetanser ønsker organisasjonen at talentene skal videreutvikle?

Eksempel på hva deltakerne kan lære:

Hvordan fremstår du ovenfor andre?

Hva er dine kompetanser?

Hva er dine utviklingsområder?

Hvordan tar du beslutninger?

Hva motiveres du av og hvordan kan du motivere andre?

Hva skjer i talent lab?

I TALENT LAB er målet å sikre at talentenes kompetanser vedlikeholdes og videreutvikles. TALENT LAB har også som formål å trene opp kompetanser knyttet til ledelse. I laboratoriet gjennomfører deltakerne simuleringsoppgaver og får presentert forskjellige case-oppgaver. Aktiv bruk av video fører til at eksisterende kompetanser og utviklingsområder blir kartlagt og at tilbakemeldingen og læringen blir mer direkte. Med hjelp av ny teknologi kan deltakerne få en kontinuerlig oppfølgning mellom samlingene for å sikre at læringen fra TALENT LAB følges opp i praksis.

Den typiske deltakeren:

Personer organisasjonen ønsker å satse på

Traineer som nettopp har begynt i sin stilling

Nyansatte

High-potentials

 

 

Du kan også være interessert i...

Self dev lab
Management lab
Team lab

 

Still haven't found what you're looking for?