Team lab

Team lab

Sammen er vi dynamitt, eller?

Hvordan teamet fungerer påvirker organisasjonens resultat, effektivitet og teammedlemmenes tilfredshet. Å utvikle bedre team har derfor stor effekt på organisasjonens måloppnåelse.

Hvordan foregår TEAM LAB?

Gjennom bruk av interaktive gruppeøvelser og direkte tilbakemeldinger gjennom app-teknologi og videofeedback får teamdeltakerne viktig kunnskap om hvordan de påvirker hverandre og hvordan teamet kan bli mer effektivt.

Målet med TEAM LAB er å bistå teamet til å bli mer funksjonelt. Anerkjent forskning og forelesninger blandes med aktiv bruk av gruppeoppgaver og simuleringsøvelser. Psykologiske mekanismer som påvirker samarbeidet og effektiviteten, gruppens dynamikk, likheter/forskjeller og potensielle vansker i teamet blir også vektlagt og belyst i TEAM LAB.

Eksempel på hva teamdeltakere kan lære:

  1. Hvordan kan teamet bli mer effektivt?

  2. Hvordan påvirkes du av andre?

  3. Hvordan påvirkes andre av deg?

  4. Er roller viktige i teamet?

  5. Har teamets dialog noe å si for hvor effektivt teamet når sitt mål?

  6. Hva er mekanismene som påvirker hvordan vi samarbeider og presterer?

Hvilket team tilhører du?

Det finnes forskjellige typer team:

A) Produksjons-team:
Teamet arbeider mot å produsere et identifiserbart og målbart produkt.

B) Opptredende-team
Teamet leverer en opplevelse «her og nå» for eksempel et orkester eller en teaterforestilling.

C) Beslutnings-team 
Det typiske lederteamet som fatter beslutninger og bedriver problemløsning i organisasjonen.

 

 

Du kan også være interessert i...

Self dev lab
Management lab
Talent lab

 

Still haven't found what you're looking for?